Sök efter nyheter

Nyheter

...
MOORE: “Helping you thrive in a changing world”

Fr. o. m. idag och framgent verkar Moore Stephens Sverige under ett nytt varumärke, det nya varumärket är 'MOORE'. Detta utgör en del av en världsomspännande rebranding av Moore Stephens globala nätverk av revisions-och konsultbyråer  i vilket Moore Stephens Sweden (numera MOORE Sweden) ingår. 

...
Förslag om sänkt aktiekapital till 25.000 kronor

Det lägsta aktiekapitalet för ett privat aktiebolag föreslås sänkas från dagens 50.000 till 25.000 kronor. Detta framgår av en promemoria från Justitiedepartementet. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.  

...
Beslut om avskaffad särskild löneskatt för äldre

Riksdagen har beslutat att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent.  

...
Slut för skattefria pensioner i Portugal

För tio år sedan, 2009, införde Portugal regler som gör det möjligt att flytta till Portugal och ta ut sin privata tjänstepension helt skattefritt. En omförhandling av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har nu skett på Sveriges begäran.  

...
Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Riksdagen har beslutat om nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag. Den skillnad i beskattning som finns jämfört med överlåtelse av ett företag till utomstående försvinner därmed.  

...
Lagar som trädde i kraft den 1 januari 2019

Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på företags- och skatteområdet i kraft. I denna artikel tar vi upp de viktigaste av dem. Om inget annat anges gäller de nya reglerna från och med den 1 januari 2019.  

...
Så blir skattereglerna enligt budgeten

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Vilket bland annat innebär skattesänkningar och en lösning på problemet med generationsskifte i fåmansföretag. Här får du en sammanställning på samtliga skatteförändringar i budgeten.  

...
Bedömning av lånebehov vid inlåning till eget bolag inför utdelning

Det måste finnas ett reellt lånebehov för att ett bolag ska kunna få avdrag med en högre räntesats än statslåneräntan plus en procentenhet. Det framgår av en dom från Kammarrätten i Göteborg.  

...
Sänkt bolagsskatt för alla – begränsningar av ränteavdrag för ett fåtal

I början av maj lämnade till slut regeringen det slutliga förslaget till ny företagsbeskattning. Det synes vara regeringens ambition att enbart de större företagen ska omfattas av nya ränteavdragsbegränsningar – negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor är fortsatt avdragsgilla. I denna artikel tittar vi på hur förslaget påverkar de företag som ligger under denna nivå. Vi återkommer i en separat artikel med innebörden av ränteavdragsbegränsningarna för de företag som omfattas av den delen av förslaget. Nya regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.  

...
Regeringen backar om 3:12-reglerna

I lördags meddelade regeringen att man drar tillbaka förslagen om ändrade regler för fåmansföretag, 3:12-reglerna, och den planerade skärpningen vad gäller skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Det förslag som man väljer att gå vidare med inför budgetpropositionen i september är bränsleskatten på flygresor.