Sök efter medarbetare

Maria Åström

Redovisningskonsult

Kungälv

Maria Bergermo-Johansson

Redovisningskonsult

Stenungsund

Martin Johnsson

Auktoriserad revisor

Malmö

Martin Nilsson

Auktoriserad revisor

Göteborg

Maryna Sukhenko

Redovisningskonsult

Göteborg

Micaela Karlström

Auktoriserad revisor

Stockholm

Monica Lassarev

Auktoriserad redovisningskonsult FAR

Göteborg

Rebecca Fjell

Redovisningskonsult

Göteborg

Nicklas Gretzer

Skattekonsult

Göteborg

Niklas Holmberg Peters

Auktoriserad revisor

Stockholm

Niklas Larsson

Auktoriserad revisor

Göteborg

Susanne Nilsson

Auktoriserad redovisningskonsult SRF

Kungälv

Patrik Andersson

Auktoriserad revisor

Malmö

Vanja Nilsson

Auktoriserad redovisningskonsult SRF

Göteborg

Patrik Ekenberg

Auktoriserad revisor

Stockholm

Susanne Hansson

Redovisningskonsult

Göteborg

Patrik Löwenadler

Auktoriserad revisor

Göteborg

Peter Johansson

Auktoriserad revisor

Stockholm

Olof Johnsson

Redovisningskonsult

Kungälv

PO Wennerlund

Godkänd revisor

Stockholm

Robert Albertson

Auktoriserad revisor

Göteborg

Roland Brehme

Auktoriserad revisor

Stockholm

Sandra Hassén

Auktoriserad revisor

Malmö

Stefan Rodin

Kvalificerad redovisningskonsult

Stockholm

Susanne Sonntag

Auktoriserad revisor

Göteborg

Torgel Gjörde

Authorized auditor

Göteborg

Ulf Lindesson

Authorized auditor

Göteborg

Ulla Börjesson

Redovisningskonsult

Kungälv