Extern revision

På MOORE har vi som mål att genom alla våra tjänster tillföra kommersiella värden till våra uppdragsgivare – och det gäller även revisionstjänster.

För många företag är det ett lagkrav att få sina räkenskaper granskade av en auktoriserad revisor, men även för mindre företag kan det vara aktuellt att anlita en revisionsbyrå för att säkerställa att bokslutet och årsredovisningen följer de regler och lagar som krävs.

Vår revisionsansats bygger på att utveckla en grundläggande förståelse för den aktuella verksamheten samt den finansiella risk den innefattar. Utifrån den samlade riskbedömningen utför vi en högkvalitativ extern revision där slutprodukten inkluderar ett revisorsutlåtande tillsammans med en sammanfattning av råd och värdefull information.

Tack vare en ägarledd samt i övrigt utpräglat entreprenörsorienterad och platt organisation tror vi oss utgöra ett perfekt alternativ för företag, samt dess ägare och förvaltare, som i hög utsträckning värdesätter ett såväl insikts- som integritetsfullt utförande av revisionstjänster.