Fåmansföretag

Du som är ägare av ett fåmansföretag berörs av en mängd olika skatteregler. Regler kring utdelning och kapitalvinster kan vara komplicerade, men med hjälp av expertisen hos MOOREs medarbetare kan vi se till att skatteeffektivisera dina vinster. Utöver detta kan vi bistå med övrig rådgivning vid händelse av exempelvis omstruktureringar, generationsskiften eller individbeskattning.