Företagsbeskattning

Den svenska skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Som entreprenör och som företagsledare är det inte alltid så lätt att hinna med att löpande hålla sig väl uppdaterad om det rådande rättsläget. Det senare är dessvärre en förutsättning för att denne skall vara försäkrad om att inte åsamka ägare eller företaget i sig onödiga skattekostnader i samband med ägar- samt inkråmsöverlåtelser, utdelningar, omstruktureringar, koncernbidrag etc.

Genom expertis från våra medarbetare kan du känna dig trygg i ditt företags bolagsbeskattning.