Skatt

Såväl den svenska som internationella skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Som entreprenör och som företagsledare är det inte alltid så lätt att hinna med att löpande hålla sig väl uppdaterad om det rådande rättsläget. Det senare är dessvärre en förutsättning för att denne skall vara försäkrad om att inte åsamka ägare eller företaget i sig onödiga skattekostnader i samband med ägar- samt inkråmsöverlåtelser, utdelningar, omstruktureringar etc.

Om du låter någon av våra konsulter inom området gå igenom er situation före det att olika typer av kritiska transaktioner samt processer genomföres så är detta i sig ett viktigt steg på vägen mot en fortsatt trygg och kostnadseffektiv skattesituation.

Genom att endast vid behov sammanföra vår egen expertis med den specialistkunskap som återfinnes i vårt breda och kompetenta nätverk har vi kapacitet till att leverera ett komplett utbud av högkvalitativa tjänster inom området samtidigt som vi bibehåller vår flexibilitet och kostnadseffektivitet.