Resultat- och likviditetsbudgetar

Genom att upprätta en resultatbudget kan du få en bättre uppfattning om vad som genererar lönsamhet i din verksamhet. På så sätt kan du uppskatta hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader och samtidigt generera ett positivt resultat.

Att tänka på är dock att oavsett om du upprättat en resultatbudget och förväntas gå med vinst, så kan inkomsterna och utgifterna vara ojämna under året. Därför är det nyttigt att upprätta en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten för att bättre kunna planera ditt företags kassaflöde och säkerställa era betalningsmöjligheter.

Hos MOORE finner Du resurser för upprättande av både resultat- och likviditetsbudgetar.