Om oss

MOORE är, bland de 10 omsättningsmässigt största, Sveriges i särklass yngsta varumärke inom revisions- & konsultbranschen med mer än 140 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg samt Malmö.

Vårt mål är kort & koncist: att utgöra förstahandskontakten för samtliga ägarledda bolag i frågor rörande revision, redovisning samt skatt- & affärsrelaterade frågor.

MOORE är en ägarledd samt utpräglat entreprenörsorienterad tillika platt organisation med fokus på engagemang, personlig service och kvalité.

Våra integrerade tjänster är utformade för att hjälpa våra klienter att etablera, vidareutveckla samt förvalta såväl sina företags affärsverksamheter som sina rent privatekonomiska intressen.

Våra klienter består av allt från privatpersoner och entreprenörer till större företag och organisationer med såväl lokalt som internationellt baserade affärsverksamheter.

MOORE representeras i Sverige av nedan fristående revisions- och konsultbyråer:
 
MOORE Allegretto AB
MOORE KLN AB
MOORE Malmö AB
MOORE Ranby AB

MOORE Global

MOORE Global, som har sitt ursprung i London (UK) och vars nätverk började bildas för mer än 100 år sedan, har numera sitt säte i Bryssel och är i dag med över 600 kontor och mer än 30 000 anställda i drygt 100 länder världens 11:e största leverantör inom revisions- och konsultbranschen.

Genom att kombinera lokal expertis och erfarenhet med det som återfinnes i vårt världsomspännande nätverk kan våra uppdragsgivare vara försäkrad om att MOORE Global kan förse dem med rätt lösning till såväl deras nationella som internationella behov.