Personaluthyrning

Vid händelse av exempelvis hög arbetsbelastning på er interna ekonomifunktion eller i samband med nyupprättade kontors- och eller redovisningsrutiner, kan MOORE bistå med uthyrning av personal med varierande kompetensinriktning och profil beroende på era önskemål och behov i övrigt.

Behoven från våra uppdragsgivare kan bestå i allt från att vilja få hjälp med enklare tjänster till riktigt kvalificerade uppgifter.