Löpande bokföring

En välstrukturerad och rationell bokföring av en verksamhets ekonomiska förehavanden är nyckeln till ett samlat och rättvisande beslutsunderlag. En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att Du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall kunna fatta lönsamma och rationella beslut.

MOORE har många kompetenta redovisningskonsulter som har erfarenhet inom flera branscher och av olika storlekar av verksamheter. Oavsett om du önskar att få hjälp med delar eller hela ditt bolags löpande bokföring, finns medarbetare hos oss tillgängliga för dina behov.