Ideell sektor

Skattereglerna för ideella och allmännyttiga organisationer kan upplevas svåra att tyda eftersom det finns ett flertal olika specialregler som är säregna för dessa verksamheter. Med hjälp av rådgivare hos MOORE kan du finna klarhet i regler för den ideella sektorn och undvika potentiella negativa skatteeffekter.