Individbeskattning

Som privatperson kan det uppstå en rad av situationer där du behöver betala skatt på inkomst utöver den som betalas av din arbetsgivare. Detta kan gälla inkomst av enskild näringsverksamhet och försäljning av fastigheter eller beskattning av värdepapper och skogsbruk. Med kunskap från våra rådgivare kan MOORE hjälpa dig att redovisa korrekta uppgifter till Skatteverket.