Nyckeltalsanalyser

En nyckeltalsanalys kan fungera som ett verktyg för ta rätt beslut i finansiella frågor så väl som att få en konkret bild av hur er verksamhet står sig mot konkurrerande företag. Utöver detta kan en nyckeltalsanalys vara god att utföra för nya eventuella kunder eller leverantörer. Detta för att utvärdera risken av att ingå i en ny kund- och leverantörsrelation, och på så sätt undvika att hamna i situationer där exempelvis en leverantörs har låg priseffektivitet eller där kunden saknar betalningsförmåga.

Vi på MOORE kan hjälpa Dig att ta fram skräddarsydda nyckeltalsrapporter speciellt anpassade efter ditt företags storlek, bransch och intentioner.