Styrning och rapportering

En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sig en given förutsättning för att Du som ägare eller förvaltare skall kunna fatta de beslut som är nödvändiga för att upprätthålla samt på lång sikt säkerställa bolagets lönsamhet respektive överlevnad.

Några av de interna rapporteringsrutiner som vi kan hjälpa dig och ditt företag att inventera, belysa samt förbättra är bl.a. följande:

  • Koncernrapporteringar
  • Nyckeltalsanalyser
  • Resultat- respektive likviditetsbudgetar
Vi bistår både befintliga och nya kunder med dessa typer av uppdrag.