Search for news

News

...
Förslag om en förbättrad tonnagebeskattning

Regeringens utredare har nu vid årsskiftet lagt fram sitt förslag med viktiga reformer på skatteområdet för att skapa mer konkurrenskraftiga skatteregler för svensk sjöfart. I sin utredning så presenterar utredaren dels förslaget om att slopa stämpelskatten vid inteckning i svenska fartyg. Vidare så presenterar utredaren flera viktiga förändringar i reglerna för den svenska tonnagebeskattningen i syfte att skapa ett mer inkluderande och konkurrerenskraftigt svenskt regelverk. Nedan presenteras kortfattat utredarens förslag.